Okręgi


PZW OKRĘG POZNAŃ
ul. Znanieckiego 9; 60-682 Poznań
tel. 061 829 05 30
www: Poznań
Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK SA III O/Poznań
Nr: 69 1090 1359 0000 0000 3501 8454

PZW OKRĘG ZIELONA GÓRA
ul. Głowackiego 1; 65-301 Zielona Góra
tel. 068 453 73 33
www: Zielona Góra
Konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska SA Oddział Zielona Góra
Nr: 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212

PZW OKRĘG GORZÓW WLKP
ul. Wyszyńskiego 28/30; 66-400 Gorzów Wlkp
tel. 095 722 34 02
www: Gorzów Wlkp
Konto bankowe:
PKO BP II 0/Gorzów Wlkp
Nr: 45 1020 1967 0000 8802 0038 4545