Kontakt


Polski Związek Wędkarski
Koło Nr 2 "Baszta" w Buku.


Sekretariat Koła
Buk, ul. Dobieżyńska 27


Telefony kontaktowe:
602 884 069  -  Prezes
661 922 461  -  V-ce Prezes

e-mail: albukk@wp.pl
             lukaszykmateusz@gmail.com

Foto kronika Koła od stycznia 2007 roku do maja 2009 roku:
www.baszta.fotosik.pl