KOMUNIKATYZAWODY OTWARCIA SEZONU 2021 - PRZEŁOŻONE, POINFORMUJEMY O NOWYM TERMINIE


Uiszczenie opłat za wędkowanie, składek możliwe również poprzez e-zezwolenie (na stronie okręgu PZW Poznań - https://www.pzw.poznan.pl/zezwolenia/)
Możliwość dokonania opłat w biurze koła od 16.04. w piątki od godziny 17:00.

Komunikat ws. możliwości wędkowania

W związku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zamieszczamy informację przekazaną z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb.

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r. 

 Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych). 

 Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

 Rozporządzenie Rady Ministrów:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000067401.pdf

źródło: http://www.poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/204450/60/uwaga_wedkarze_komunikat_w_zwiazku_z_covid__19 (data dostępu 20.04.2020)


RELACJE Z IMPREZ, ZAWODÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁO BASZTA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI - KLIKNIJ TUTAJ