EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ


Karta wędkarska

 ABY ŁOWIĆ NA POLSKICH WODACH, KONIECZNA JEST KARTA WĘDKARSKA. JEST TO DOKUMENT DOŻYWOTNI, WYDAWANY DOROSŁYM I MŁODZIEŻY OD 14 LAT PRZEZ WŁAŚCIWE DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA STAROSTWO POWIATOWE. 

W praktyce aby uzyskać kartę wędkarską  należy:

A) Przyswoić sobie przepisy zawarte w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniach wykonawczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

B) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem  miejsca zamieszkania zdającego (jest to uregulowane rozporządzeniem do "ustawy o rybactwie" ). Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:
1) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, 
2) wnieść składkę egzaminacyjną w wysokości 30 zł, przy czym osoby w wieku od 14 do 19 lat są zwolnione z opłaty. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym.

C) Udać się do starostwa powiatowego - właściwego względem miejsca zamieszkania - i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej - tzn.:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o wydanie karty wędkarskiej (na miejscu),
2) zaświadczenie egzaminacyjne, 
3) aktualna fotografia, 
4) potwierdzenie wpłaty za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł.


Przed egzaminem na kartę wędkarską należy wnieść opłatę w wysokości 30,00 zł  na konto bankowe

PZW Koło Nr 2 „Baszta” w Buku 

SGB w Mosinie

45 9048 0007 2002 0018 0513 0001Terminy składania egzaminu
na kartę wędkarską w 2020 roku

Godz.: 

17:00 do 17:30 w dniach przyjmowania opłat w biurze Koła lub po uprzednim kontakcie telefonicznym z Prezesem Koła (PATRZ ZAKŁADKA KONTAKT)