REJESTR AMATORSKIEGO POŁOWU RYB


Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu jako uprawniony do rybactwa, w zezwoleniu wydanym na podstawie Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późn. zm. w związku z Uchwałą nr 3/I/2018 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 19.01.2018 r., Uchwałą nr 42/2018 Zarządu Okręgu z dnia 19.02.2018 r. wprowadził obowiązek prowadzenia od 2018 r. Rejestru Amatorskiego Połowu Ryb na wodach ogólnodostępnych będących własnością lub użytkowanych przez Okręg.

 

- Rejestr amatorskiego połowu ryb w wodach Okręgu PZW w Poznaniu służy wyłącznie do ewidencji ryb złowionych i zabranych z wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu i ma na celu oszacowanie presji wędkarskiej na poszczególnych akwenach.

- Nie ma obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb podczas zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. „żywej rybie".  

- Po wyczerpaniu miejsca w rejestrze należy pobrać nowy druk rejestru.  


Pouczenie:

Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18.01.1985 r. z późn. zm. stanowi:

Art. 27a Kto:

2) dokonuje amatorskiego połowu ryb:

b) nie posiadając zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia, - podlega karze grzywny lub nagany  

 

Instrukcja prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb  

Wędkarz jest zobowiązany do:

1) wpisania w rejestrze daty połowu i łowiska z chwilą przybycia na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania;

2) wypełniania rejestru trwałym środkiem piszącym - czytelnie;

3) wprowadzenia złowionych i zabranych ryb po zakończeniu wędkowania - dopuszcza się wprowadzenie złowionych ryb po powrocie do domu;

4) zdania zestawienia zbiorczego złowionych i zabranych ryb sporządzonego na podstawie rejestru w formie papierowej w Kole wędkarskim do dnia 30 kwietnia roku kolejnego lub w formie elektronicznej poprzez dedykowany system informatyczny.

 

 

Uchwała Nr 187/20 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 15 października 2020 r. w sprawie wzoru rejestru amatorskiego połowu ryb i zasad jego prowadzenia

Źrodło: poznan.pzw.org.pl

rocznezestawieniezbiorczeod2021.pdf

rejestramatorskiegopolowurybod2021.pdf