NASZE ŁOWISKA


Mapy batymetryczne i opisy łowisk na podstawie "Poradnika wędkarza
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Poznaniu - Poznań 2009"


MAPA BATYMETRYCZNA JEZIORA NIEPRUSZEWSKIEGO.
Mapa batymetryczna jez. Niepruszewskiego.

Opis łowiska

Jezioro jest naturalnym akwenem wodnym. Jest wydłużone w kierunku północno-południowym, usytuowanym w rynnie polodowcowej, którą płynie rzeka Samica Stęszewska. Usytuowane jest w mezoregionie Pojezierza PoznańskiegO, geomorfologicznie znajduje się w Nizinie Wielkopolskiej obszar Wysoczyzny Poznańskiej. Jest to obszar o najniższym w Polsce opadzie rocznym. Jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na terenie gmin Dopiewo i Buk w dorzeczu Warty, 7 km na wsch. od Buku, na wysokości 78 m n.p.m. Powierzchnia 242 ha, długość 4900 m, szerokość 700 m, największa głębokość 5,2 m..

Dno misy jeziora jest płytkie i o bardzo regularnych kształtach. Osady denne duże od 40 cm do 100 cm. Zlewnia jeziora jest bardzo żyzna, co wpływa na znaczny stopień eutrofizacji. Przezroczystośc wody w lecie jest mała i nie przekracza 30 cm, a wyraźne zabarwienie ziolone wskazuje na silne zakwity zielenicowe i sinicowe fitoplanktonu. Brzegi podmokłe, niskie, w części płd. zalesione, linia brzegowa słabo rozwinięta. Roslinnośc naczyniowa jest stosunkowo bogata. Najliczniej reprezentowana jest trzcina pospolita, pałka wąskolistna, sity, turzyce, tatarak i skrzypy wodne.

W Niepruszewie i Zborowie ośrodki wypoczynkowe i kąpieliska. Na płd. od jeziora autostrada A2 (Polska) Poznań-Berlin, której nasypy były już wykonane w 1942 r. w czasie działań II wojny światowej, oraz uruchomiona w 1986 r. kopalnia wapna łąkowego.

Jezioro Niepruszewskie wg klasyfikacji rybackiej jezior uznawane jest za typ rybacki sandaczowy. Z gatunków występujących w jeziorze należy wymienić przede wszystkim: amur, karaś, karp, krąp, leszcz, lin, płoć, ukleja, wzdręga, okoń, jazgarz, sandacz, szczupak, węgorz.

MAPA BATYMETRYCZNA JEZIORA STRYKOWSKIEGO.
Mapa batymetryczna jez. Strykowskiego.

Opis łowiska

Jezioro jest naturalnym akwenem wodnym wydłużonym w kierunku północno-południowym. Usytuowane jest w mezoregionie Pojezierza Poznańskiego, geomorfologicznie znajduje się w Równinie Opalenickiej obszar Wysoczyzny Poznańskiej. Jezioro leży w dorzeczu Warty z głównym ciekiem zlewni bezpośredniej rzeki Mogilnicy i Rowu Strykowskiego. Powierzchnia jeziora wynosi 351ha (wg innych źródeł 300ha), głebokość maksymalna 7,5m, a głębokość średnia 4,4m.

Dno misy jeziora jest płytkie i o stosunkowo regularne. Osady denne od 40 cm do 100 cm części niezmineralizowane bogate w skumulowane biogeny. Zlewnia jeziora ze zwględu na pola uprawne i inne uzytki rolne intensywnie uzytkowane, a także sąsiedztwo 4 wsi jest bardzo żyzna, co wpływa na produkcje biologiczną i znaczny stopień eutrofizacji. Przezroczystość wody w lecie nie przekracza 30cm.

Roslinność naczyniowa bardzo bogata, a wokół jeziora występuje szeroki pas roslin twardych wynurzonych - oczerty, reprezentowane m.in. przez trzcine pospolitą, sity, turzyce. Wazna strefa roslinności dla zycia ryb jest pas litoralu, w którym wystepują głównie rdestnice, rogatek, wywłócznik.

Jezioro Strykowskie wg klasyfikacji rybackiej jezior uznawane jest za typ rybacki sandaczowy. Z gatunków występujących w jeziorze należy wymienić przede wszystkim: amur, karaś, karp, krąp, leszcz, lin, płoć, ukleja, wzdręga, okoń, jazgarz, sandacz, szczupak, węgorz.