GRAND PRIX


GRAND PRIX 2016

Regulamin GP 2016 uchwalony za Walnym zebraniu członków Koła w dniu 31.01.2016 r.

Regulamin klasyfikacji GRAND PRIX

1.      Zawody zaliczane do klasyfikacji GP rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz w oparciu o wybrane przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego i szczegółowe postanowienia zawarte
w regulaminie zawodów, uchwalonym przez Zarząd Koła przed zawodami.

2.      Punktowane w trakcie zawodów są wszystkie miejsca zajmowane przez uczestników, przy czy zawodnik za zajęte pierwszego miejsca otrzymuje 1 punkt,  za zajęcie dwudziestego miejsca 20 punktów.

3.      Zawodnik, który w zawodach nie złowił ryby, otrzymuje ilość punktów równą ilości miejsc z rybami + 1.

4.      Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki ze wszystkich zawodów.

5.      Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z rywalizacji końcowej GP za: niesportowe zachowanie, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą lub spożywanie alkoholu w ilościach powodujących zaburzenia równowagi lub utratę świadomości.

6.      W końcowej klasyfikacji odejmuje się jedno najgorsze miejsce z całego cyklu.

7.      W przypadku, gdy zawodnicy w całym cyklu imprez uzyskają taką samą liczbę punktów, o kolejności zajętego miejsca w klasyfikacji zdecyduje większa waga ryb we wszystkich zawodach. Jeśli nadal będzie remis to przyznaje się miejsca ex aequo.

8.      Zawody zaliczane do klasyfikacji GP są zaznaczone w planie pracy Koła,
z zaznaczeniem techniki (metody) połowu, w jakiej zostaną rozegrane.

9.      Oficjalne ogłoszenie wyników odbywać się będzie na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

10.  Pierwsza trójka najlepszych wędkarzy zostanie wyróżniona okolicznościowymi pucharami.


Po rozegraniu 6. zawodów zaliczanych do GP-2016 kolejność przedstawia się następująco:

1 miejsce z 22,0 pkt. - Jacek Rosa

2 miejsce z 22,0 pkt. - Darek Kucz

3 miejsce z 28,5 pkt. - Marek Korcz

4 miejsce z 59,0 pkt. - Stanisław Urbaniak

5 miejsce z 68,5 pkt. - Janas Karol

6 miejsce z 78,0 pkt. - Mateusz Łukaszyk

Obraz aktualnej tabeli w poniższym linku pdf:

gp-20161023.pdf


GRAND PRIX 2015


Po rozegraniu 4. zawodów o PUCHAR PREZESA zaliczanych do GP-2015 kolejność przedstawia się następująco:

1 - Rosa Jacek            - 14 pkt.
2 - Kucz Darek           - 20,5 pkt.
3 - Rosa Łukasz          - 31 pkt.
4 - Kucz Leszek          - 32,5 pkt.
5 - Łukaszyk Dionizy   - 44 pkt.
6 - Korcz Marek          - 45 pkt.

Uwaga: kolejność nie uwzględnia najgorszego wyniku.
Grand Prix 2014

Po rozegraniu 4 zawodów zaliczanych do GP-2014 i odjęciu najgorszego miejsca ostateczna kolejność:

1 – Marek Korcz – 8 pkt. 
2 – Jacek Rosa – 9 pkt. 
3 – Darek Kucz – 13 pkt. 
4 – Karol Janas – 16 pkt.
5 – Leszek Kucz – 21 pkt.
6 – Wiesław Piątas – 22 pkt.

link do tabeli GP-2014: gp2014.pdfPo rozegraniu 4 zawodów zaliczanych do GP-2013 i odjęciu najgorszego miejsca o kolejności zdecydowała waga złowionych ryb we wszystkich zawodach GP. 

Oto ostateczna kolejność:
1 – Darek Kucz – 8 pkt. (15.44 kg)
2 – Łukasz Rosa – 8 pkt. (14,70 kg)
3 – Jacek Rosa – 8 pkt. (12,78 kg)
4 – Mirek Tomczak – 12 pkt.
5 – Wiesław Piątas – 20 pkt.
6 – Grzegorz Mielcarek – 22 pkt.

AKTUALNA TABELA:  

gp-092013.pdf

Punktacja w rywalizacji o tytuł "WĘDKARZ ROKU 2012"

wedkarz_roku_2012.pdf
wedkarz_roku_2012.10.pdf
wedkarz_roku_2012.11.pdf
"Wędkarz roku 2011"
wedkarz_roku_2011.10.23.pdf
wedkarz_roku_23.10.2011.pdf

#####################################################
Regulamin klasyfikacji WĘDKARZ ROKU 2010
Punktacja do tytułu WĘDKARZ ROKU:
1 miejsce w zawodach - 25 pkt
2 miejsce w zawodach - 23 pkt
3 miejsce w zawodach - 21 pkt
Każde następne miejsce honorowane jest o 1 punkt mniej. Uczestnicy zawodów, którzy nie złowili ryby otrzymują o 1 punkt mniej od ostatniego zawodnika ze złowioną rybą.
Członkowie Koła biorący udział w pracach na rzecz Kołą organizowanych przez Zarząd Koła otrzymują po 10 punktów.
Po podsumowaniu sezonu pierwsze 6 miejsc honorowane jest okolicznościowymi dyplomami a zwycięzca klasyfikacji otrzymuje puchar.


KLASYFIKACJA DO TYTUŁU WĘDKARZA ROKU 2010
ABY ŚLEDZIĆ KLASYFIKACJĘ URUCHOM PONIŻSZY LINK.
18.04.2010_-_wedkarz_roku.htm
16.05.2010_-_wedkarz_roku.htm
27.06.2010_-_wedkarz_roku.htm
10.07.2010_-_wedkarz_roku.htm
25.07.2010_-_wedkarz_roku.htm
15.08.2010_-_wedkarz_roku.htm
05.09.2010_-_wedkarz_roku.htm
24.10.2010_-_wedkarz_roku.htm
14.11.2010_-_wedkarz_roku.htm

JUŻ WIADOMO KTO ZOSTAŁ WĘDKARZEM ROKU 2010.

JACKU - GRATULUJEMY ! ! !
#######################################################

Po podsumowaniu punktacji wszystkich odbytych w br. zawodów oraz wykonanych pracach na rzecz Koła wyłoniony został WĘDKARZ ROKU 2009.
Oto pierwszych 6 kolegów:
1 miejsce z 197 pkt zajął - JACEK ROSA
2 miejsce z 149 pkt zajął - GRZEGORZ MIELCAREK
3 miejsce z 126 pkt zajął - DAREK KUCZ
4 miejsce z 122 pkt zajął - MAREK KORCZ
5 miejsce z 119 pkt zajął - MIROSŁAW TOMCZAK
6 miejsce z 117 pkt zajął - TOMEK CIUPKA
Do zdobycia było ogółem 205 punktów.

TRIUMFATOROM GRATULUJĘ !!!
wedkarz_roku_2009_x9277.htm